නොවොසිබිර්ස්ක් කලාපයේ අර්තාපල් ගොවිපලවල්

සයිබීරියානු ෆෙඩරල් දිස්ත්‍රික්කයේ සහ East ත පෙරදිග කලාපීය නියෝජිත මිහායිල් ට්‍රෙමසොව්, ග්‍රිම්-රුස් එල්එල්සී දැඩි දේශගුණික තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ වුවද, නොවොසිබිර්ස්ක් කලාපයේ ...

තව කියවන්න

අර්තාපල් ඉතා ගෞරවයෙන් පවත්වනු ලැබේ

නවෝසිබිර්ස්ක් කලාපයේ පොටෑටෝ අභිජනනය පිළිබඳ නවෝසිබිර්ස්ක් අභිජනනය කරන්නන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද රසවත් අර්තාපල් වර්ග මොනවාද? අද ඔවුන් තමන් වෙනුවෙන් කර ඇති කාර්යයන් මොනවාද ...

තව කියවන්න
FGBNU හි ශත සංවත්සරය වෙනුවෙන් "A.G. LORKH ට පසුව නම් කරන ලද FITS POTATO"

FGBNU හි ශත සංවත්සරය වෙනුවෙන් "A.G. LORKH ට පසුව නම් කරන ලද FITS POTATO"

බොරිස් අනිසිමොව්: රුසියානු පොටෑටෝ වැඩීමේ අනාගතය ගැන මම ඔප්ටිමිස්ට් සමඟ බලා සිටිමි! බොරිස් වාසිලීවිච් අනිසිමොව් යනු අභිජනන ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ට රුසියානු විද්‍යා ist යෙකි ...

තව කියවන්න

ඇස්ට්‍රාකාන් කලාපයේ මුල් අර්තාපල් සිටුවීමට පටන් ගත්තේය

ඇස්ට්‍රාකාන් කලාපයේ ගොවීන් මුල් අර්තාපල් සිටුවීමට පටන් ගෙන තිබේ. කෘෂිකාර්මික සමය මුලින්ම විවෘත කළේ ලීමන් ගොවීන් ය. දැන් වැඩ කරන්න ...

තව කියවන්න

කොස්ට්‍රෝමා කලාපයේ අර්තාපල් ගොවිපලවල්

මධ්‍යම ෆෙඩරල් දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජිත වාසිලි පුච්කොව්, එල්එල්සී “ග්‍රිම්-රුස්” කොස්ට්‍රෝමා කලාපයේ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය කෘෂිකර්මාන්තයේ සාම්ප්‍රදායික උප අංශවලින් එකකි. වැඩෙන අර්තාපල් ...

තව කියවන්න

2019 දී නිශ්නි නොව්ගොරොඩ් කලාපයේ නව කෘෂිකාර්මික සමුපකාර 7 ක් විවෘත විය

“සෑම සමුපකාරයක්ම ගොවීන් කිහිප දෙනෙකු එක්සත් කරන අතර එමඟින් ගොවීන්ට තනිවම මුහුණ දීමට අපහසු විය හැකි ගැටළු විසඳීමට අපට ඉඩ සලසයි. උදාහරණයක් ලෙස, මිල අධික මිලදී ගැනීම ...

තව කියවන්න

237 දී නිශ්නි නොව්ගොරොඩ් කලාපයේ ප්‍රභූ බීජ නිෂ්පාදනය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රුබල් මිලියන 2020 ක් වැය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත

විශේෂයෙන් ෆෙඩරල් අයවැයෙන් රුබල් මිලියන 120 ක් සහ කලාපීය අයවැයෙන් රූබල් මිලියන 117 ක් වෙන් කරනු ඇත. පහසුකම්...

තව කියවන්න
පිටුව 1 සිට 3 දක්වා 1 2 3
  • ජනප්‍රියයි
  • අදහස්
  • අළුත්

නවතම පුවත්