බෙලරුසියාව වෙනත් රටවලින් අර්තාපල් ආනයනය කරයි

В разгар осени в магазинах страны появился импортный картофель. Главная причина – нехватка собственной качественной продукции, картофелеводческие хозяйства в этом...

තව කියවන්න

වියළි අර්තාපල් කුඩු සත්ව ආහාර ලෙස භාවිතා කළ හැකිය

Исследователи из Университета сельского хозяйства Фейсалабада (Пакистан) провели серию экспериментов по изучению использования картофельных отходов  в качестве корма для быков-буйволов....

තව කියවන්න

බෙලරුසියාවේ අභිජනනය කරන්නන් නව අර්තාපල් ප්‍රභේද ඉදිරිපත් කළහ

В Узденском районе Минской области в середине сентября прошел традиционный картофельный фестиваль. Вниманию аудитории был представлен широкий выбор сортов картофеля...

තව කියවන්න

ටොලොචින් ආපන ශාලාවේදී ප්‍රංශ ෆ්‍රයිස් නිෂ්පාදනය සඳහා මාර්ගයක් සවි කිරීම අවසන් වෙමින් පවතී

ප්‍රංශ ෆ්‍රයිස් නිෂ්පාදනය සඳහා රේඛාවක් සවි කිරීම ටොලොචින් කැනරියේ (බෙලරුස් ජනරජය) අවසන් වෙමින් පවතී. එය දියත් කිරීමෙන් පසු ව්‍යවසායයට සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වේ ...

තව කියවන්න

බෙලරුසියාවේ ප්‍රංශ ෆ්‍රයිස් නිෂ්පාදනය සඳහා නව සංකීර්ණයක් ඉදි කෙරේ

බෙලරුසියාවේ ආයෝඡනය සහ පුද්ගලීකරනය පිළිබඳ ජාතික ඒජන්සිය වාර්තා කරන්නේ ප්‍රංශ ෆ්‍රයිස් නිෂ්පාදනය සඳහා නව සංකීර්ණයක් රට තුළ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි. වී ...

තව කියවන්න

2020 අවසානයේ යුරෝපා සංගමයේ අර්තාපල් නිෂ්පාදකයින්ගේ ලැයිස්තුවේ ජර්මනිය ඉදිරියෙන්ම සිටී

В прошлом году в Евросоюзе было собрано 55,3 млн тонн картофеля.Топ лидеров по объемам сборов составил интернет-портал www.euroweeklynews.com. По его...

තව කියවන්න

අර්තාපල් වලින් කිරි නිෂ්පාදනය ස්වීඩනයේදී ආරම්භ විය

ස්වීඩන් වීගන් කිරි සන්නාමය වන ඩග් විසින් ලොව ප්‍රථම අර්තාපල් පදනම් කරගත් පැලෑටි කිරි හඳුන්වා දී ඇත. එය පෙන පමණක් නොවේ ...

තව කියවන්න

දකුණු යුක්රේනයේ තරුණ අර්තාපල් වගාකරුවන්ට ඔවුන්ගේ භෝග විකිණීමට නොහැකිය

යුක්රේන උද්‍යාන විද්‍යාත්මක ව්‍යාපාර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ යූඑච්බීඩීපී පණිවිඩයේ මෙය සඳහන් වේ. “දින කිහිපයකට පෙර නැවත විකුණුම්කරුවන් යූඒඑච් 5 කට අර්තාපල් මිලදී ගත්තා නම්, ...

තව කියවන්න
පිටුව 1 සිට 17 දක්වා 1 2 ... 17
  • ජනප්‍රියයි
  • අදහස්
  • අළුත්

නවතම පුවත්