රයිෆිසෙන්බෑන්ක් රුපියල් බිලියන 9 ක් සඳහා ණයක් නිකුත් කළේය McCain ආහාර

ලොව විශාලතම ප්‍රංශ ෆ්‍රයිස් නිෂ්පාදකයාගේ අනුබද්ධ ආයතනයක් වන රයිෆිසෙන්බෑන්ක් සහ මැකේන් ෆුඩ්ස් රස් එල්එල්සී. McCain Foods Limited Group, заключили кредитное соглашение...

තව කියවන්න

ස්කොඩා සීනි බීට් අපද්‍රව්‍ය වලින් සැරසුණු කාරයක් එළිදක්වයි

Чешская компания Skoda планирует использовать экологически чистые материалы для производства элементов отделки салонов автомобилей. Компания уже выпустила в единственном экземпляре...

තව කියවන්න

බෙලරුසියානු අර්තාපල් උත්සවය නොවොසිබිර්ස්ක් කලාපයේ පැවැත්වේ

26 сентября в селе Мошково Новосибирской области состоится фестиваль картофеля "Свята бульба". Организаторами мероприятия стали Новосибирский центр белорусской культуры ГАУК...

තව කියවන්න

"අගෝස්තු" හි ජේඑස්සී ආයතනයේ කෘෂි උපදේශක රසායනාගාරය ස්ටැව්රොපොල් හි වැඩ කිරීමට පටන් ගත්තේය

Исследования, проводимые ее специалистами, помогут вовремя выявлять потенциальные угрозы для будущего урожая, а также создавать оптимальные схемы защиты и питания...

තව කියවන්න

යුගාගෝ 2021 කෘෂිකාර්මික ප්‍රදර්ශනයේදී අමුත්තන් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද?

Совсем скоро состоится 28-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО». Ее уникальность...

තව කියවන්න

රුසියානු විද්‍යාඥයින් විසින් සකස් කරන ලද පරිසර හිතකාමී බීට් සෝර්බන්ට්

Экологически чистый сорбент из свеклы для очистки Байкала от химических отходов ЦБК разработан российскими учеными из Уфимского государственного авиационного технического...

තව කියවන්න

යුක්රේනයේ අර්තාපල් සඳහා ස්මාරකයක් දර්ශනය විය

В Житомирской области установили памятник картофелю. Картошка, поселившаяся в центральном парке города Овруч, выглядит как нарядная щекастая дамочка, которая приоделась...

තව කියවන්න

බෙලරුසියාව වෙනත් රටවලින් අර්තාපල් ආනයනය කරයි

සරත් ofතුව මධ්‍යයේ, ආනයනික අර්තාපල් රටේ වෙළඳසැල් වල දක්නට ලැබුණි. එයට ප්‍රධානතම හේතුව නම් අපේම ගුණාත්මක නිෂ්පාදන, අර්තාපල් ගොවිපල මෙහි නොමැති වීමයි ...

තව කියවන්න
පිටුව 1 සිට 231 දක්වා 1 2 ... 231
  • ජනප්‍රියයි
  • අදහස්
  • අළුත්

නවතම පුවත්