ඇග්‍රිටෙක්නිකාව ආරම්භකයින් සඳහා "බෝග නිෂ්පාදනයේ නව්‍ය විසඳුම" සඳහා ත්‍යාගයක් පිරිනමයි

Прием заявок открыт до 20 сентября. Конкурс проводится в рамках платформы AgTechInventum. DLG (Немецкое сельскохозяйственное общество) предлагает специальный приз за...

තව කියවන්න

"යුගගර්ගෝ" ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳ කරුණු 10 ක්

23 නොවැම්බර් 26 සිට 2021 දක්වා ක්‍රස්නෝඩර් හි 28 වෙනි ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශනය වන "යුගගාරෝ" පැවැත්වේ. ඔබ ඒ ගැන සියල්ල දන්නවාදැයි පරීක්‍ෂා කරන්න ...

තව කියවන්න

බීජ සඳහා ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය නම් ඒවා උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුතු වීමයි!

කේවීඑස් ආර්එස් (ඉරිඟු සහ තෙල් බීජ ව්‍යාපාර ඒකකය) හි අලෙවි හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානී යෙකටරීනා ලාර්චෙන්කෝ සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන කළමනාකරු ...

තව කියවන්න

"අර්තාපල් පද්ධතිය" සඟරාවේ තුන්වන කලාපය නිකුත් කිරීමට සූදානම් වෙමින් පවතී

В первой декаде сентября выйдет осенний номер журнала («Картофельная система» №3, 2021). Ключевые темы нового журнала: Пути реализации урожая картофеля,...

තව කියවන්න

අර්තාපල් සංගමයේ වෙබ්නාර් වෙත අපි ඔබට ආරාධනා කරන්නෙමු

ජුලි 28 වන දින අර්තාපල් සංගමය ෆෙඩරල් රාජ්‍ය අයවැය ආයතනයේ රොසෙල්කොස්ට්සෙන්ටර් හි විශේෂ experts යින් සමඟ වෙබ් ජාලයක් පවත්වයි. සාකච්ඡාවට සහභාගී වී උනන්දුවක් දක්වන ප්‍රශ්න ඇසීමට අපි කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදකයින්ට ආරාධනා කරමු ...

තව කියවන්න

නව සමාගම් 2021 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනටමත් යුග්‍රෝ 90 සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත

YUGAGRO 2021 ප්‍රදර්ශනයට අමුත්තන් ලියාපදිංචි කිරීම අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතී. YUGAGRO 2021 සඳහා වන සූදානම වේගවත් වෙමින් පවතී: නව සමාගම් 90 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනටමත් සම්බන්ධ වී ඇත ...

තව කියවන්න
  • ජනප්‍රියයි
  • අදහස්
  • අළුත්

නවතම පුවත්